آغاز بتن ریزی


آغاز بتن ریزی پروژه احداث یادمان شهدای خوشنام شهر فراغی
همزمان با هفته دولت