تاریخچه شورابا پیگیری صورت گرفته از سوی سرکار خانم خلیلی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان  ، جلسه بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد شهرداری ها با حضور آقای راد درویش معاون محترم مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان شهرداری و دهیاری  های کشور و اعضای کمیته  های ارزشیابی شهرداری های استان ( معرفی شده از سوی شهرداری ها ) در محل سالن جلسات استانداری گلستان برگزار گردید
( چهارشنبه 9/5/98)