درباره مافراغی، شهری از توابع بخش پیشکمر شهرستان کلاله در استان گلستان ایران است.
این شهر تا تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۱ پیشکمر نام داشت و جزئی از بخش مرکزی شهرستان کلاله به‌شمار می‌آمد. در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۱ بر اساس مصوبه دولت، روستای پیشکمر مرکز بخش پیشکمر شهرستان کلاله در استان گلستان به شهر تبدیل و بدلیل علاقه شدید مردم این منطقه به مخدوم‌قلی فراغی شاعر بزرگ ترکمن به نام فراغی نامگذاری گردید 
براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳9۵، جمعیت آن   5777  نفر  ، خانوار1610  شامل 2805  نفر مرد 2972 نفر  زن بوده‌است.
شهرداری فراغی  یکی از شهرداری های تازه تاسیس استان  گلستان می باشد که  هم اکنون دارای 6 کارمند پیمانی در پست های سازمانی شامل  : 
امور اداری 
امور دفتری
امور مالی 
امور خدمات شهری
امور عمران
آتش نشان 

 هدف مجموعه شهرداری فراغی  تکریم ارباب رجوع و تلاش در جهت جلب رضایت شهروندان می باشد